Renovatie

Revitalisatie Meanderflat Middelburg

In opdracht van Woongoed Middelburg hebben we gewerkt aan de revitalisatie van de Meanderflat in Middelburg. De doelstelling was om de flat mooier, schoner, veiliger én energiezui...
Opdrachtgever
Woongoed Middelburg
Architect
AGNova
Uitvoeringsperiode
oktober 2021 - juli 2023

In opdracht van Woongoed Middelburg hebben we gewerkt aan de revitalisatie van de Meanderflat in Middelburg. De doelstelling was om de flat mooier, schoner, veiliger én energiezuiniger te maken. Meer wooncomfort en bewoners die weer trots zijn op hun flat.

 

In Bouwteam samenwerken aan optimale planvorming

Woongoed Middelburg heeft bewust gekozen voor een samenwerking in bouwteam. Hiermee breng je de expertise van verschillende disciplines in een vroeg stadium samen om zo te komen tot een integraal plan. De disciplines, de voorbereiding en uitvoering zijn optimaal op elkaar afgestemd. Dit betekent onder andere efficiënter werken, minder faalkosten en risico’s en een hogere kwaliteit. Het bouwteam bestond uit  Woongoed Middelburg, AG Nova architecten, ATB Willems en De Kok Bouwgroep.

Het bouwteam en de klankbordgroep hebben samen de plannen uitgewerkt. De klankbordgroep bestond uit 5 bewoners, waaronder ook vertegenwoordigers uit de leefbaarheids- en bewonerscommissie. We hebben de plannen naar een nog hoger niveau kunnen tillen, omdat we bij alle huurders langs de deur zijn geweest om hen te informeren en aanvullende wensen op te halen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met extra aandachtspunten, waardoor we de woningen nog comfortabeler hebben kunnen maken. Denk aan zaken als de ventilatie in de woning en het nazien van de verwarmingen.

 

Omvangrijk project

Het was een omvangrijk project met de nodige logistieke uitdagingen. We hebben het complex met in totaal 252 huurappartementen aangepakt. Alle garages zijn gesloopt en hier hebben we een nieuwe open plint gecreeërd. Gevolg hiervan was dat er 11 appartementen gesloopt zijn. De werkzaamheden waren onder te verdelen in 7 groepen.

1. Een frisse gevel
Om de frisse gevel te realiseren hebben we een extra regenpijp aangebracht bij de hangende bergingen zodat de loopstraat droog en schoon blijft. De gevel is gereinigd, er is een glazen balustrade gerealiseerd en de bergingen zijn voorzien van een nieuw kleurtje.

2. Een energiezuiniger dak
Op het dak is nieuwe dakbedekking aangebracht met een flinke laag isolatie. Er zijn zonnepanelen geplaatst die collectief aangesloten zijn. Verder is het ventilatiesysteem aangepast om ervoor te zorgen dat alle woningen een gezond leefklimaat hebben.

3. Een moderne entree toren
De entree toren is vergroot en het trappenhuis opgefrist. Alle torens hebben dezelfde kleur gekregen en zijn voorzien van huisnummers. Voor de veiligheid is de entree voorzien van een videofoon en er is een schuifdeur geplaatst.

4. Een gastvrije begane grond
De woningen op de begane grond hebben een herkenbare entree gekregen met postkast en videofoon. Ook heeft iedere woning een extra fietsenberging gekregen die via een veilige en aparte ingang te bereiken is.

5. Een overzichtelijke loopstraat (eerste verdieping)
De bergingen zijn voorzien van een nieuwe deur en regenpijp. De balustrade is transparant met glas.

6. Een veilige corridor (vierde verdieping)
De gang op de vierde verdieping is opgefrist met nieuwe materialen en betere verlichting. In de gang en het portiek is energiezuinige verlichting aangebracht.

7. Een comfortabele woning
De balkons zijn voorzien van een nieuwe laag verf, het hekwerk is vernieuwd en de hemelwaterafvoer hersteld. Ook zijn er nieuwe installaties geplaatst.

 

Bewonerscommunicatie 

Om bewoners goed te informeren over de plannen en alle vragen te beantwoorden hebben we in het voortraject een inloopwinkel georganiseerd, waar we iedereen uitgenodigd hebben voor een persoonlijk gesprek. Hierin werd onder andere verteld over de werkzaamheden, de planning en hebben we duidelijk aangegeven wat er de komende tijd van ons verwacht kan worden. Ook kregen de huurders alvast een voorproefje gegeven van het eindresultaat. We hebben grote impressies laten zien, plattegronden en monsters van de materialen die we gebruiken.

Vanwege de omvang en complexiteit van het project hebben we ervoor gekozen om een handige handige app te gebruiken voor de bewonerscommunicatie. Deze app is samen met de bewoners ingericht, zodat hij in gebruik goed aansloot bij de doelgroep. Voordeel van de app was dat we snel en gericht informatie konden delen, zelfs specifiek per huisnummer. Op deze manier kreeg iedereen alleen de voor hen relevante informatie te zien. Huurders kregen een melding als er nieuwe informatie voor hen klaarstond.

Van te voren hebben we duidelijke instructies gegeven over het gebruik van de app. In de app was bijvoorbeeld belangrijke informatie te vinden over de planning, de werkzaamheden en wat dit voor de bewoners betekent. Natuurlijk hielden we ook rekening met de mensen die geen gebruik konden maken van de app. Zij zijn op de hoogte gehouden per brief.

 

 

Overlastbeperking

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in bewoonde staat. Het beperken van overlast voor bewoners was daarom een belangrijk aandachtspunt. We hebben verschillende maatregelen getroffen. Een aantal voorbeelden. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd en bij het plannen van de werkzaamheden hebben hier ook rekening mee gehouden. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er een aantal rustmomenten per dag waren of dat het een aantal dagen aaneengesloten rustig was. Verder hebben we een aantal rustowningen gecreeërd waar bewoners konden verblijven als we in en om hun woning aan het werk waren. Ook hebben we oordoppen uitgedeeld.

Andere projecten