Renovatie

Kindcentrum De Springplank uitbreiding en verduurzaming

In opdracht van Coöperatie BreedSaam u.a. hebben wij OBS de Springplank in Teteringen uitgebreid en verduurzaamd tot een multifunctioneel gebouw.
Opdrachtgever
Coöperatie BreedSaam u.a.
Architect
Via58 architecten
Uitvoeringsperiode
december 2021 - januari 2023

In opdracht van Coöperatie BreedSaam u.a. hebben wij de uitbreiding en interne verbouwing/ verduurzaming van OBS de Springplank in Teteringen gerealiseerd. Naast onderwijs is in dit kindcentrum nu ook kinderopvang ondergebracht. Daarmee is het een multifunctioneel gebouw geworden.

De school bestond uit een tweelaagse oudbouw met gymzaal en kleedruimtes (1956) en éénlaagse nieuwbouw (1997). Tijdens de werkzaamheden bleef de school in gebruik, daarom zijn deze gefaseerd uitgevoerd.  Dit betekent ook dat er veiligheidsvoorzieningen getroffen dienden te worden om de kinderen en de bouwlocatie van elkaar te scheiden en tevens overlast beperkende maatregelen.

 

Fasering

In de eerste fase hebben we het oude schoolgebouw van twee bouwlagen gerenoveerd. Vervolgens hebben we in de tweede fase de éénlaagse nieuwbouw gerenoveerd, een gedeelte gesloopt en vervolgens de uitbreiding gerealiseerd. In de derde fase hebben we de gymzaal en kleedruimtes gerenoveerd. Tot slot hebben we in fase vier het schoolplein vernieuwd en heringericht.

De basisschool heeft intrek genomen in de gerenoveerde oudbouw en Kober Kinderopvang in de laagbouw.

 

Verduurzaming

De oorsprong van het project lag in de verduurzaming van de bestaande gebouwen.  De schil van de gebouwen is volledig geïsoleerd.  De spouwmuren zijn na-geïsoleerd, de gevelkozijnen zijn voorzien van isolerend glas, het platte dak is geïsoleerd en bij het pannendak zijn nieuwe isolerende dakplaten aangebracht. Dit geldt ook voor de gymzaal. Verder zijn er duurzame installaties toegepast zoals een hybride warmtepompsysteem voor het warmen en koelen. Daarnaast is er een nieuw luchtbehandelingssysteem aangebracht voor de centrale ventilatie. Verder zijn alle radiatoren vervangen en hebben we alvast voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van zonnepanelen in de toekomst.

 

Coördinerende rol

Naast de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden waren wij als aannemer verantwoordelijk voor de gehele uitvoeringscoördinatie.

 

Projecten onderwijsinstellingen

De Kok Bouwgroep heeft veel ervaring met het bouwen voor onderwijsinstellingen. Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Scholen liggen vaak in een binnenstedelijke omgeving en in het geval van uitbreiding, renovatie en/of verduurzaming werken we vaak in een operationeel blijvende omgeving. Dit vraagt om een aanpak waarin veel aandacht is voor veiligheid en het beperken van overlast. Bekijk onze projecten: nieuwbouw en renovatie.

Andere projecten