Renovatie

8 NOM woningen

In opdracht van Woonkwartier hebben we in 2019 een 'Nul-op-de-Meter' pilot uitgevoerd, waarbij we 8 bestaande woningen in Fijnaart hebben gerenoveerd tot NOM woning. Dit wil zeggen...
Opdrachtgever
Woonkwartier
Architect
Den Hollander - Bouwadvies en Ontwerp
Uitvoeringsperiode
februari - juni 2019

In opdracht van Woonkwartier hebben we in 2019 een ‘Nul-op-de-Meter’ pilot uitgevoerd, waarbij we 8 bestaande woningen in Fijnaart hebben gerenoveerd tot NOM woning. Dit wil zeggen dat de woningen gemiddeld genomen evenveel energie opwekken als dat er verbruikt wordt voor bijvoorbeeld vewarming, warm water, verlichting etc. Qua energielasten kunnen bewoners aan het eind van het jaar (bijna) op nul uitkomen.

De woningen waren vochtig, tochtig en slecht geïsoleerd. Hierdoor was het binnenklimaat niet heel gezond, het energieverbruik hoog en niet erg comfortabel wonen. In een korte periode, 17 weken, hebben we de woningen volledig gerenoveerd en ervoor gezorgd dat ze zelf energie opwekken.

 

Energiebesparende maatregelen en installaties

– Isoleren gevels
– Aanbrengen isolerende dakplaten met zonnepanelen
– Nieuwe kozijnen met triple glas
– CO2 vraaggestuurd ventilatiesysteem
– Luchtwarmtepomp met boilervat
– Laag temperatuur radiatoren
– Elektrisch koken (er is geen gasaansluiting meer aanwezig)

 

Monitoring energieprestatie

Bewoners kunnen de energieprestatie van hun woning monitoren via een app. Deze geeft inzicht in:
– Het huidige elektra verbruik;
– De dagelijkse en jaarlijkse ingekochte of teruggeleverde hoeveelheid energie;
– De dagelijkse en jaarlijke opbrengst van de zonnepanelen;
– Het dagelijkse,maandelijkse en jaarlijkse huishoudelijk energieverbruik;
– Het dagelijkse,maandelijkse en jaarlijkse warm tapwater verbruik;
– Het dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse gebouw gebonden verbruik.

 

Andere projecten