Renovatie

Renovatie Kasteel van Breda KMA

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebben wij samen met onze restauratie tak Cauwenborgh gewerkt aan de grootschalige renovatie van Rijksmonument het Kasteel van Breda.
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Architect
Loes van Rijnsbergen Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoeringsperiode
2019-2022

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebben wij samen met onze restauratie tak Cauwenborgh gewerkt aan de grootschalige renovatie van het Kasteel van Breda. Omdat het gebouw een rijksmonument is, vroeg dit om een andere aanpak. Het behoud van gebouwonderdelen met historische waarde stond voorop.

De vraag

In eerste instantie ging het om het verbeteren van de brandveiligheid, maar al snel kwamen er ook andere zaken aan het licht, zoals asbest, aangetast houtwerk, constructiefouten en verouderde installaties. Daarom is besloten om het grondiger aan te pakken. Ook het onderhoud, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid én het verduurzamen van het gebouw zijn meegenomen. Onze werkzaamheden concentreerden zich op de eerste verdieping, de tweede verdieping en de zolder. Wel is het hele gebouw brandveilig gemaakt en zijn alvast overal de technische voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld water en elektra.

Bijzonderheden renovatie kasteel van Breda

De zolder van het gebouw is het ’hart van de verbouwing’. Hier komen alle nieuwe installaties samen. Omdat we te maken hebben met een Rijksmonument is het niet mogelijk om overal moderne verduurzamingsmaatregelen toe te passen zoals dubbel glas. Er is monumentenglas toegepast. Dit is zo dun als enkel glas met de energieprestaties van HR+++ glas. Wat de brandveiligheidsinstallatie betreft is een innovatief systeem toegepast. Een sprinklerinstallatie zou bij brand te veel waterschade veroorzaken, daarom is een mistinstallatie toegepast. Daarnaast nog andere innovatieve ideeën denk aan gordijnen die automatisch sluiten en beweging gestuurde stralingsverwarming in de plafonds. Naast het vervangen van installaties is op bepaalde punten de indeling van het gebouw aangepast. Deels om de uitstraling van vroeger terug te brengen, deels om het gebouw goed leefbaar te maken voor de kadetten. Zo zijn er nieuwe wasstraten (sanitaire ruimtes) gerealiseerd. Hierbij is extra rekening gehouden met onderhoud in het kader van slijtvastheid door de toepassing van degelijke materialen, maar ook door speciale verf te kiezen die goed schoon te maken is.

Dit project was zeer uitdagend door de verschillende verbouwingen door de jaren heen en het achterstallig onderhoud. Ook kwamen we tijdens de werkzaamheden regelmatig onvoorziene zaken tegen waardoor flexibiliteit noodzakelijk was. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van een trap die niet op tekening stond. Door het bouwteam is geprobeerd om het gebouw zo te renoveren dat het passend is voor de defensieorganisatie, toekomstbestendig zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke uitstraling, die van een kasteel.

De werkzaamheden in hoofdlijnen

– Asbest sanering
– Sloopwerkzaamheden plafonds, vloeren, wanden, kozijnen, deuren en installaties
– Houtrotherstel
– Verplaatsen luchtkanalen
– Plaatsen schoorstenen
– Aanbrengen E- en W-installaties in vloeren
– Aanbrengen E- en W-installaties en sprinkler-mist brandinstallatie plafonds
– Aanbrengen brandwerende voorzieningen
– Uitvlakken verdiepingsvloeren
– Technische schouwen
– Plaatsen staalconstructies o.a. t.b.v. sanitaire ruimtes
– Aanbrengen systeemwanden en klimaatplafonds
– Schilder- en stukadoorswerkzaamheden
– Wand- en vloerafwerking etc.

Werkzaamheden Cauwenborgh

– Restaureren gevelkozijnen inclusief beglazing
– Schilderwerkzaamheden
– Conserveren houtsnijwerken Williams and Mary’s
– Herstellen natuursteen onderdelen

Coördinerende rol

De Kok Bouwgroep is na een bouwteam selectie toegetreden als bouwpartner in het bouwteam. Tijdens uitvoering hadden wij een coördinerende rol over alle betrokken partijen. Naast het bewaken van de kwaliteit en planning, dienden ook de regels van defensie te worden nageleefd. Dat betekent bijvoorbeeld strikte controle van iedereen die het terrein betreed. En dat is nogal wat met dagelijks tot wel 80 mensen aan het werk. Bovendien was een gedeelte van het gebouw en de omliggende gebouwen gewoon in gebruik.

Fotografie Rob Gieling & Valerie Kuypers / Bron: Ministerie van Defensie

Andere projecten