Renovatie

Flat Gageldonk

In opdracht van Stadlander hebben we flat Gageldonk aan de Populierlaan in Bergen op Zoom gerevitaliseerd. Het project omvatte het verduurzamen van 37 appartementen, waarbij ook he...
Opdrachtgever
Stadlander
Architect
CIER Architecten
Uitvoeringsperiode
2020 - 2021

In opdracht van Stadlander hebben we flat Gageldonk aan de Populierlaan in Bergen op Zoom gerevitaliseerd. Het project omvatte het verduurzamen van 37 appartementen, waarbij ook het uiterlijk van het complex aangepakt is. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bleef de flat bewoond. Het doel was duurzame en kwalitatief aantrekkelijke woningen te creëren, geschikt voor de komende 40 jaar.

Design & build

In 2019 zijn wij geselecteerd als bouwteam partner, dit betekent dat wij  al vanaf de planvorming bij het project betrokken zijn. Wij waren verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering. Tot de werkzaamheden in het voortraject behoorden:

– Alle ontwerpwerkzaamheden tot uitvoeringsgereed ontwerp;
– Het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen;
– Alle onderzoeken ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden en goedkeuringen;
– Realisatie van benodigde (nuts) aan- en afsluitingen;
– Asbestsaneringswerkzaamheden;
– Opstellen meerjaren onderhoudsplan.

Bewoners

De werkzaamheden rondom en in de flat zijn in bewoonde staat uitgevoerd, daarom behoorden bewonerscommunicatie en -begeleiding ook tot onze werkzaamheden. Zowel in de voorbereidings- als in de realisatie- en nazorgfase. We hebben het bewonersparticipatietraject opgezet, gezorgd voor omgevingsmanagement en voor communicatie met omwonenden en andere betrokken partijen.

 

Uitvoering werkzaamheden

We zijn in de zomer van 2020 gestart met de werkzaamheden, in juni 2021 is de flat opgeleverd. Ten behoeve van de verduurzaming hebben we verschillende verduurzamingsmaatregelen toegepast, hierdoor is het wooncomfort verhoogd en zijn de energielasten lager geworden. Hiertoe behoren onder andere het isoleren van de spouwmuur, het aanbrengen van isolerende steenstrips, het isoleren van de begane grondvloer en het aanbrengen van dakisolatie en vernieuwde dakbedekking. Verder zijn de kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met triple glas en zelfregulerende ventilatieroosters, plaatsen van geïsoleerde voordeuren, gasloos maken woningen, aanbrengen van een vraag gestuurd mechanisch ventilatiesysteem en het vervangen van radiatoren.

Daarnaast hebben we het uiterlijk van de flat aangepakt. De gehele entree is vernieuwd. Vóór het bestaande trappenhuis hebben we een entreehal met glas gecreëerd, dit zorgt voor een veilig gevoel. Ook hebben we de brievenbussen aangepast, post kan via de binnenzijde uitgehaald worden. Bij de  ingang is een camerasysteem geplaatst, via de intercominstallatie in de woning kunnen bewoners zien wie er voor de deur staat en de deur openen. Verder hebben we aan de buitenzijde LED verlichting aangebracht en de fietsenstalling uitgebreid zodat er bijvoorbeeld ook plaats is voor scootmobiels. De galerijen zijn voorzien van glazen platen met afbeeldingen van bomen, de balkonhekken aan de zuidzijde van de flat zijn vernieuwd de gevels zijn hersteld en voorzien van een frisse lichte kleur. Op de kopgevels is een motief van zwarte diagonale lijnen aangebracht.

Bekijk hier de video van het plaatsen van de glazen platen bij de galerijen. Bekijk ook de foto’s van de feestelijke opening.

Andere projecten