Renovatie

De Kok Bouwgroep helpt bedrijven, woningcorporaties, overheden etcetera met het realiseren van hun duurzaamheidsambities door het renoveren en verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen. Daarnaast realiseren we interne verbouwingen en uitbreidingen bijvoorbeeld wanneer gebouwen een andere gebruiksfunctie krijgen of niet meer voldoen voor hun functie en gebruikersbehoeften.

Renovatieprojecten

Energiebesparende maatregelen

Wij hebben veel ervaring met het verduurzamen en energiezuiniger maken van woningen en utiliteitsgebouwen door het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Met diverse woningcorporaties in de regio werken we in Ketensamenwerking aan het verduurzamen van het woningbezit.  Meestal voeren we onze werkzaamheden uit in bewoonde staat. Denk aan werkzaamheden zoals het (na-)isoleren van spouwmuren en daken of het plaatsen van nieuwe kozijnen met isolerend HR++ glas.

Omdat we bij bewoners over de vloer komen zijn bewonerscommunicatie en -begeleiding een belangrijk onderdeel van ons werk. We kunnen ondersteunen woningcorporaties in participatietraject of het gehele traject voor hen verzorgen. Op onze renovatieprojecten werken we altijd met een vast aanspreekpunt voor bewoners, een bewonerscoach. De bewonerscoach is dagelijks op het project aanwezig en bewoners kunnen bij hem/haar terecht met al hun (technische-)vragen.

Herbestemming

Daarnaast werken wij met onze renovatieprojecten aan de herbestemming van gebouwen. Zo hebben wij het voormalig kantoorpand van de Kamer van Koophandel in Den Haag gerenoveerd tot Cityplan Den Haag. Hierin zijn vier ABN AMRO kantoren ondergebracht. Ook hebben wij de voormalige Cort Heyligers kazerne in Bergen op Zoom heringericht tot Het Adriano Huis. Een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis.

ISO9001 en VCA**

De Kok Bouwgroep beschikt over een ISO 9001 en VCA** certificaat.

Kom in contact

Op zoek naar een ervaren en betrokken bouwpartner die helpt bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities door het renoveren, verduurzamen of herbestemmen van vastgoed? Neem contact met ons op via 076 – 57 97 470 of info@dekokbouwgroep.nl.

Renovatieprojecten