Renovatie

Kantoorpand BreedSaam interne verbouwing

Interne verbouwing kantoorpand BreedSaam In opdracht van Coöperatie BreedSaam u.a.hebben wij een bestaand kantoorpand aan de Heerbaan 250 gerenoveerd. Het proje...
Opdrachtgever
Coöperatie BreedSaam u.a.
Architect
Bureau Dhondt
Uitvoeringsperiode
september - december 2022

Interne verbouwing kantoorpand BreedSaam

In opdracht van Coöperatie BreedSaam u.a.hebben wij een bestaand kantoorpand aan de Heerbaan 250 gerenoveerd. Het project omvatte het slopen van het bestaande binnen pakket en het opnieuw inrichten van het gebouw. Doelstelling was om daarbij zoveel mogelijk materialen te hergebruiken.

 

Toepassing circulaire materialen

Alle nog bruikbare kozijnen en deuren afkomstig uit het pand zijn hergebruikt. Verder hebben we alle bestaande tapijttegels verwijderd, opgeslagen en opnieuw toegepast. In diverse ruimtes zijn de systeemplafonds behouden, daarnaast zijn diverse systeemwanden hergebruikt. Wat de inrichting betreft is vast meubilair en diverse losse meubels hergebruikt.

 

Bouwteam

Het project is in bouwteam uitgevoerd. Onze kostendeskundige heeft in het voortraject meegedacht over bezuinigingen, alternatieven en optimalisaties. Verder hadden we naast de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden een coördinerende rol over de totale uitvoeringswerkzaamheden.

 

Kom in contact

Bestaand kantoorpand verbouwen en/of verduurzamen? De Kok Bouwgroep is als bouwteampartner graag betrokken bij de planvorming. Zo kunnen we meedenken over onder andere bouwkundige ontwerp optimalisaties en de toepassing van alternatieve materialisatie. Dit resulteert in een efficiëntere aanpak van het bouwproject. Op zoek naar een bouwteampartner? Neem contact op.

Bekijk onze projecten:

Nieuwbouw Doorstroomvoorziening Breda (Bouwteam)
– Renovatie en nieuwbouw Medisch Centrum Westerhage (Bouwteam)
– Poli dermatologie en chirurgie (Bouwteam)
– Revitalisatie Flat Gageldonk (Bouwteam)
– Verbouwing kantoor Enexis Netbeheer
– ABN AMRO bankshop Tilburg
– ABN AMRO kantoor Koningskade 

Andere projecten