Renovatie

EBM – 33 woningen WSW

In opdracht van Woonstichting Woensdrecht hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan 33 woningen en deze ook energetisch verbeterd. Bewoners hebben er meer wooncomfort, een lagere en...
Opdrachtgever
Woonstichting Woensdrecht
Uitvoeringsperiode
augustus 2019 - juli 2020

In opdracht van Woonstichting Woensdrecht hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan 33 woningen en deze ook energetisch verbeterd. Bewoners hebben er meer wooncomfort, een lagere energierekening en een huis met een frisse uitstraling voor terug gekregen.

 

Bewonerscommunicatie

De woningen zijn in bewoonde staat gerenoveerd, dit vraagt om extra aandacht voor bewoners. Het is belangrijk dat we hen tijdig informeren, de overlast zoveel mogelijk beperken en veiligheid garanderen.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden organiseren we een inloopavond en plannen we met alle bewoners een afspraak in met alle bewoners voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek brengen we de wensen/behoeften ten aanzien van de renovatie in kaart, inventariseren we de werkzaamheden, informeren we hen over de aanpak, de werkzaamheden en beantwoorden we vragen. We verstrekken een informatiebrochure waarin alle belangrijke zaken vermeld staan, een renovatiekalender met daarop de werkzaamheden per dag en  gedurende de uitvoering houden we bewoners op de hoogte van de voortgang met informatiebrieven.

 

Werkzaamheden en toegepaste verduurzamingsmaatregelen

– Aanbrengen gevelisolatie systeem;
– Vervangen geveldelen en aanbrengen stucwerk;
– Nieuw verwarmingssysteem;
– Plaatsen zonnepanelen;
– Aanpassingen leidingwerk t.b.v. badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie;
– Badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie;
– Schilderwerkzaamheden;
– Servicewerkzaamheden bewoners.

Andere projecten