Nieuwbouw

Dak- en thuislozenopvang De Doorstroomvoorziening

In opdracht van gemeente Breda hebben we een nieuw gebouw voor de daklozenopvang aan de Slingerweg in Breda gerealiseerd.
Opdrachtgever
Gemeente Breda
Architect
RIENKS Architects
Uitvoeringsperiode
juli 2021 - augustus 2022

In opdracht van Gemeente Breda hebben we een compleet nieuw gebouw voor de daklozenopvang aan de Slingerweg in Breda gerealiseerd. De wens was een duurzaam en flexibel gebouw te bouwen, wat voldoet aan de eisen en (gebruikers-)wensen. Passend bij de huidige functie als opvanglocatie, maar in de toekomst ook eenvoudig geschikt te maken is voor andere gebruiksfuncties.

Inbreng expertise

Dit project is in bouwteam uitgevoerd. We zijn al in de ontwerpfase bij dit project betrokken. RIENKS Architects uit Breda heeft het Voorlopig Ontwerp gemaakt. Dit hebben we vervolgens samen met gemeente Breda, RIENKS Architects, Van Boxsel Engineering (constructeur), Van Dijk Made (installateur) verder geoptimaliseerd en uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. Voordeel hiervan is dat je op deze manier een maximale afstemming bereikt tussen de verschillende disciplines (bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) in het ontwerp én de uitvoering.

Bij dit project is gewerkt met een taakstellend budget. In de aanbestedingsfase heeft onze kostendeskundige een raming gemaakt. Tijdens de ontwerpfase was de raming het uitgangspunt voor de kostenbewaking en -beheersing. Op basis hiervan hebben we geadviseerd over alternatieven en bezuinigingen om het ontwerp te optimaliseren.

Huiselijk, veilig, beheersbaar en flexibel 

Rienks Architects uit Breda heeft het Voorlopig Ontwerp gemaakt. Het ontwerp is sober en tijdloos, toch straalt het kwaliteit, elegantie en warmte uit. Van belang is dat cliënten van SMO Breda zich er thuis voelen en rust en geborgenheid vervaren. De grote raampartijen, het gebruik van natuurlijke materialen en lichte kleuren zorgen hiervoor. In het kader van veiligheid en beheersbaarheid heeft het gebouw een open karakter. Er zijn zo min mogelijk ‘dode hoeken’ en vanaf de begane grond zijn de slaapvertrekken goed zichtbaar. De ruimtes zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken, hierdoor is gedeeltelijke verhuur in de toekomst mogelijk.

Duurzaam

De Doorstroomvoorziening voldoet aan de BENG-eisen. De gebouwschil is goed geïsoleerd, de installaties zijn energiezuinig en er wordt duurzame energie gebruikt. Het dak is voorzien van maar liefst 84 zonnepanelen.

Bouwpartners

Bouwmanagement: Buster Bouwcontrol
Architect: RIENKS Architects
Constructeur: ABM Ingenieurs
Installatieadviseur: Rienks Engineering
Installateur: Van Dijk Made

De Kok Bouwgroep heeft veel ervaring in nieuwbouw, renovatie én onderhoud. Hierdoor kunnen wij goed meedenken bij de planvorming op vlak van ontwerpoptimalisaties en bouwkosten. Kom met ons in contact.

Andere projecten