In gesprek met
13 december 2023

Woonkwartier aan het woord

Opdrachtgever aan het woord: woningcorporatie Woonkwartier

Toegankelijk, altijd bereikbaar, ook buiten kantooruren. Ze denken mee. Hester Brinkman, teammanager wonen van woningcorporatie Woonkwartier, hoeft niet lang na te denken als ze het over de samenwerking met De Kok
Bouwgroep heeft. “De lijnen zijn kort, we spreken elkaar met regelmaat. We houden elkaar scherp.”

Woonkwartier is een corporatie met zo’n 9500 woningen verspreid over de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. “We hebben bezit in 18 kernen.” Het hoofdkantoor staat in Zevenbergen. Woonkwartier is in 2016
ontstaan uit een fusie van drie woningcorporaties. “De Kok was voor die tijd al een van onze onderhoudspartners.” En is dat nog steeds. Tot volle tevredenheid blijkt uit dit gesprek. Woonkwartier heeft zelf geen vaklieden in dienst. Al het uitvoerende werk wordt uitbesteed aan aannemers. De aannemer doet voor Woonkwartier het projectmatig onderhoud van de woningen, ook als het gaat om energiebesparende maatregelen. Een woning gereed maken voor een nieuwe huurder hoort eveneens bij de opdrachten. Bovendien worden reparatieverzoeken van huurders door de vaklieden van De Kok verholpen. Zoals die vervelende klemmende deur.

Digitaal proces

Dat proces gaat heel soepel. “We werken sinds 2017 met een digitaal platform, Mareon. Dat koppelt onze systemen aan elkaar. In dit platform worden opdrachten en facturen uitgewisseld. Als wij een reparatieverzoek binnenkrijgen en een opdrachtbon maken is dat dus automatisch te zien bij De Kok. Daar hebben we samen in geïnvesteerd.” Met zo’n opdracht gaat de aannemer aan de slag, Woonkwartier kan precies zien wat de stand van zaken is. “Zit de klus erop dan meldt de medewerker van De Kok dit ter plaatse via een mobile device gereed. Ook de facturatie verloopt digitaal.”

Het was volgens Hester Brinkman de wens van De Kok om te digitaliseren. “Maar ook wij zagen hier de voordelen van. Zowel wij als de aannemer hadden oneindig veel administratieve handelingen.” In dat proces ging tijd verloren, af en toe haperde het ook omdat een opdracht door veel handen ging. “Als je weet dat we per jaar zo’n 15.000 opdrachten geven kun je je daar wel iets bij voorstellen. Door de steeds verdergaande digitalisering besparen we een hoop administratieve last en is zelfs de factuur nog maar een kwestie van een druk op de knop.” Ook is alle informatie van melding tot facturatie inzichtelijk in één systeem. “Omdat we jarenlang samenwerken ben je bereid samen in zoiets te investeren, het werkt goed.”

Tevreden huurders

“Uiteindelijk willen we dat onze huurders tevreden zijn”, benadrukt Hester Brinkman. “Om zeker te weten dat Woonkwartier samen met De Kok Bouwgroep (en onze andere aannemers) op de goede weg is worden enquêtes onder de huurders gehouden. We scoren gemiddeld al een mooie 7,8 voor de dienstverlening op onderhoud maar willen blijven verbeteren. Gaat iets niet helemaal goed dan stemmen we opnieuw met elkaar af. We leggen echt niet op alle slakken zout, maar we spreken elkaar wel aan. Dat gaat over en weer. Je merkt dat De Kok ermee aan de slag gaat als wij feedback geven.” Voor Woonkwartier een belangrijk gegeven. Net zoals het feit dat er weinig  wisseling van personeel is bij de aannemer. “Dat doen ze echt goed!”

Verlengstuk van Woonkwartier

Het voordeel van die langjarige samenwerking van Woonkwartier en De Kok Bouwgroep gaat nog verder. “Ze bouwen kennis op van ons woningbezit en van de mensen die er wonen.” Het werk is inmiddels meer dan alleen maar onderhoud of het verhelpen van dagelijkse klachten. “Als er schrijnende situaties zijn bij een huurder waar ze zich zorgen om maken dan wordt dat naar ons teruggekoppeld. De Kok functioneert echt als een verlengstuk van Woonkwartier.”

Bekijk de digitale versie van ons jaarmagazine:

De Kok Bouwgroep Jaarmagazine 2022-2023, deel 1»
De Kok Bouwgroep Jaarmagazine 2022-2023, deel 2»