MVO
20 december 2023

Verduurzaming wijk Wisselaar Breda

In de wijk Wisselaar in Breda werken we met verschillende partners (gemeente Breda, Laurentius wonen, Geluk Groep en Lindhout Schildersbedrijf) hard aan het verduurzamen van woningen. Wat dit project bijzonder maakt, is dat we zowel koop- als huurwoningen aanpakken.

In het kader van het programma Verbeter Breda, heeft gemeente Breda subsidie voor de verduurzaming van de koopwoningen beschikbaar gesteld. Dit om te zorgen dat de kwaliteit van de woningen in kwetsbare gebieden verbeterd en voorkomen wordt dat er een tweedeling ontstaat in de stad.

Verbeter Breda

Het programma Verbeter Breda is erop gericht om gelijke kansen te creëren voor alle Bredanaars, zodat in 2040 iedereen voldoende kansen kan pakken om zelf zijn leven waardevol in te richten. Wonen, school en inkomen staan daarbij centraal. Het is een samenwerkingsverband tussen inmiddels 16 partners. Inwoners, scholen, bedrijven, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente en het rijk. Iedereen werkt mee om een blijvende verbetering te realiseren. Zo ook Laurentius Wonen.

Om het programma tot een succes te zijn zes principes afgesproken.

– Bewoners staan centraal. Dat betekent dat de plannen gemaakt worden met en voor bewoners
– Voorkomen is beter dan genezen. Er wordt ingezet op preventie door de oorzaken van problemen aan te pakken
– Buur-, wijk- en stadsgericht werken. Sommige gebieden hebben extra aandacht nodig
– Verandering kost tijd. Het is niet van de een op andere dag gerealiseerd. Vandaar een meerjarige aanpak
– Bewoners ondersteunen om te komen tot oplossingen en verbeteringen die vanuit henzelf komen
– Professionals en bewoners de ruimte geven om samen problemen op te lossen op basis van vertrouwen