Projecten
05 maart 2024

Verbouwing hoofdgebouw RSG ’t Rijks Bergen op Zoom

 

RSG ’t Rijks bouwt aan haar toekomst!

Eerder al zijn de Rijks hbs, de 19e-eeuwse gymzaal en de voormalige conciërgewoning verbouwd. Nu is de rest van het hoofdgebouw van ‘t Rijks aan de beurt. Aanleiding hiervoor zijn de energietransitie, het kunnen bieden van een gezond werk- en leerklimaat en om op pedagogisch en didactisch vlak te kunnen voldoen aan de huidige eisen.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een integraal vernieuwbouwplan. Dit is opgesteld onder leiding van dhr. Richard van Rijen van VVR Architecten in samenwerking met dhr. Albert Brouwer van Innax. In de komende twee jaar voeren wij dit plan stapsgewijs uit samen met BINK voor de elektrotechnische installatiewerken en Koninklijke Kuijpers voor de werktuigbouwkundige installatiewerken. De handtekeningen zijn gezet onder de bouw- en installatie overeenkomsten.

 

Wat gaan we precies doen?

Het oorspronkelijke hoofdgebouw uit 1884 is in de loop der jaren vleugel voor vleugel uitgebreid. De laatste uitbreiding is in 2002 gerealiseerd. Doel is om het gebouw esthetisch te moderniseren en op energetisch/klimaat technisch te verbeteren.

 

In hoofdlijnen gaan we de volgende bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. We slopen een groot deel van het bestaande gebouw (bouwjaren 1979 en 1993) tot een kaal casco bestaande uit verdiepingsvloeren, trappenhuizen en stabiliteitswanden. Deze bouwdelen gaan we opnieuw opbouwen. Van de fundering tot en met de binnenwanden en de buitengevel. Ook verbouwen we de laatst nieuw gerealiseerde vleugel en het centrale deel inpandig. Verder breken we aan de zijde van Bolwerk-Noord ongeveer 45m1 erfafscheiding af. Dit bouwen we opnieuw op.

 

Veilige uitvoering in gebruik blijvende school

Zoals eerder benoemd voeren we de werkzaamheden stapsgewijs uit in de komende twee jaar. We doen dit in vier opeenvolgende fases. We starten in het gebouwdeel dat vleugel 10 genoemd wordt. Vervolgens pakken we in de tweede fase het entreegebied aan. Dan volgt in fase drie het gebouwdeel vleugel 40 en tot slot vleugel 30. Het uitgangspunt is om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid voor de leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel te waarborgen.

Uitgangspunt is om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen. 

Bij het opstellen van deze routing is er rekening mee gehouden dat te allen tijde minimaal 47 lokalen beschikbaar blijven. Verder zorgen we ervoor dat de verschillende vleugels waarin we niet werken altijd intern met elkaar verbonden blijven. De werkzaamheden in de gemeenschappelijke ruimtes als de aula en het entreegebied plannen we in de schoolvakanties, zodat deze altijd gebruikt kunnen worden. Ook blijft de hoofdentree altijd toegankelijk tijdens schooltijden. Cruciaal bij dit project is het borgen van de vluchtwegen. Iedere fase voldoet aan strikte veiligheidseisen en we voorzien essentiële veiligheidsvoorzieningen. Denk aan blusmiddelen en ontruimingsinstallaties.

Per fase vindt er steeds een oplevering plaats. Tussen de fasen is er tijd om de opgeleverde fase in te richten en de volgende fase leeg te ruimen. In overleg met alle betrokken bouwpartners en de schoolleiding stellen we een gedetailleerde planning op die is afgestemd op het lesrooster van het Rijks, zodat de verstoring van reguliere onderwijsactiviteiten beperkt blijven. Tijdens de uitvoering schakelt onze uitvoerder dagelijks met een vertegenwoordiger van de school, om waar nodig snel te schakelen.

 

Benieuwd naar wat wij doen? Bekijk de door ons gerealiseerde projecten.