Projecten
18 december 2023

Nieuwbouw IKC Pius10 van start

Gisteren was de officiële handeling op de bouwplaats van project IKC Pius10 in Dordrecht. Daarmee is het startschot gegeven voor de nieuwbouw.

Na de toespraak van John Kusters (opdrachtgever Arcade Dordrecht) en Tanja de Jonge (wethouder van Gemeente Dordrecht) is door een aantal leerlingen een tijdcapsule begraven onder de nieuwe te realiseren school. Hierna hebben de wethouder en de leerlingen het bouwhekdoek met een afbeelding van de nieuwe school onthuld.

Nieuw Integraal Kindcentrum

In opdracht van Arcade Dordrecht realiseren we een nieuw gebouw met twee bouwlagen en een bruto vloeroppervlak van circa 2.000 m2. De nieuwbouw biedt onderdak aan een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Daarnaast dient het gebouw geschikt te zijn voor multifunctioneel gebruik, waaronder voor het recreatief beoefenen van sport.

Van den Berg Architecten heeft het ontwerp gemaakt. De opzet van IKC Pius10 is flexibel. De installaties zijn te compartimenteren waardoor gebouwdelen zelfstandig gebruikt kunnen worden. Het wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).  Verder is bij het ontwerp gelet op de mate van onderhouds- en schoonmaak vriendelijkheid. Het ontwerpteam bestaat verder uit Snetselaar als constructieadviseur, Bongers Jansen als installatieadviseur en adviseur bouwfysica en brandveiligheid. Samen met Van Dijnsen Installatietechniek vormen wij een integraal uitvoeringsteam.

Globale planning

De totale doorlooptijd voor de nieuwbouw is circa anderhalf jaar. De bouwplaats is inmiddels ingericht en na de Kerstvakantie starten we met de onderbouw. Begin april verwachten we te beginnen met de ruwbouwwerkzaamheden en begin juni met de dak- en gevelafwerking. De verwachting is dat we na de bouwvak 2024 starten met de afbouw. Medio april 2025 zal de oplevering plaatsvinden.