MVO
20 augustus 2019

MVO project voor de bewoners van Bergen op Zoom

Op het Thaliaplein in Bergen op Zoom, naast de Gertrudiskerk is een prachtig herdenkingsmonument van de Tweede Wereldoorlog te vinden. Ieder jaar rond 4 en 5 mei een drukbezochte plek door de inwoners van Bergen op Zoom.

De plaquette stond voorheen ingemetseld en vlakbij een van de nooduitgangen van de Gertruidiskerk. Er ontstond een donkere afgeschermde ruimte achter het monument waardoor overlast ontstond. Door een betrokken inwoner is daarom aan de bel getrokken bij de gemeente.

Samen met ons zusterbedrijf Cauwenborgh, Stratenmaker De Rijke, GJM Advies en Heijnen Staalwerken is het monument verplaatst en heeft het een open karakter gekregen. Een simpele klus zou je denken, maar de plaquette woog zo’n 620 kg. Een juiste berekening en een stevige constructie waren dus zeker nodig. Omdat er geen budget vrijgemaakt kon worden is besloten dit gezamenlijk in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit te voeren. De Kok Bouwgroep hecht veel waarde aan lokale betrokkenheid en is dan ook trots op deze samenwerking.