Projecten
20 maart 2024

Delta Agrifood Business

Foto: Screenshot Google Maps

In opdracht van gemeente Bergen op Zoom verduurzamen wij het Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom.  Daarnaast voeren we onderhoudswerkzaamheden uit.

Slimmer, duurzamer en meer circulair

DAB is een open innovatie- en expertisecentrum op het gebied van plantbased agrifood met een heldere missie en ambitie. Namelijk samenwerkingen aangaan met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Doel is om samen de manier waarop we voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken te vernieuwen en daarmee de agrifood business slimmer, duurzamer en meer circulair maken. Dit doen zij door initiatieven vanuit het bedrijfsleven te faciliteren en via diverse onderwijsinstellingen innovatieve ontwikkelingen te ondersteunen.  De focus ligt daarbij op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

Huisvesten en ontmoeten

DAB is een huisvestingslocatie en ontmoetingsplek voor verschillende onderwijsinstellingen, startups, MKB, grotere bedrijven en overige belanghebbenden. In het gebouw vind je onder andere projectruimtes, vergaderruimtes, laboratoria, laboratoriumfaciliteiten en klimaatkassen.

DAB naar Energielabel C+

Het gebouw is toe aan een verduurzamingsslag. We gaan het naar een Energielabel C+ brengen. Dat doen we door de bestaande stalen kozijnen te vervangen door aluminium kozijnen met HR++ glas. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe stelkozijnen met een tochtdichting toe te passen. Bestaande lichtstraten vervangen we door een nieuwe geïsoleerde variant. Verder isoleren we de daken en brengen we nieuwe dakbedekking aan. Door de isolatie wordt het dakpakket hoger. Omdat het water over de bestaande goten loopt is het noodzakelijk om deze te verhogen of verbreden. Dat betekent ook dat we nieuw zink aanbrengen. In de zuidgevel plaatsen we screens. Om bovenstaande werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren hebben we het gebouw rondom in de steigers gezet.

Nu het gebouw dan toch in de steigers staat is besloten om meteen het onderhoud mee te pakken. Waar nodig voeren we houtrotreparaties uit aan de houten onderdelen in de gevel. We schilderen de houten onderdelen opnieuw en sauzen de gevels. We slopen de loze onderdelen op het dak, denk aan schoorstenen. De sparingen maken we dicht.

We zijn begin maart gestart met onze werkzaamheden en verwachten uiterlijk begin juli op te leveren.