MVO
13 december 2023

De Groene Pluim

Begin maart zijn we door de accreditatiecommissie ge-audit voor De Groene Pluim.  Dit is een stimuleringsprijs om bedrijven die goed bezig zijn met duurzaam ondernemen te erkennen en waarderen. Een bedrijf met een Groene Pluim is een voorbeeld voor anderen. Wat bedrijven zelf vaak als ‘normaal’ zien heeft vaak een veel bredere maatschappelijk impact. Gisteren is de 50e Groene Pluim aan ons uitgereikt. Hierbij waren de Commissaris van de Koning, Ina Adema, locoburgemeester  locoburgemeester Dominique Hopmans en wethouder Hans Peter Verroen aanwezig. Daarnaast werd het certificaat van onze vaste samenwerkingspartners P. Jansen Installatietechniek en Stadlander verlengd.

 

Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen de basis. Deze zijn bedoeld om de wereld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030 op gebied van duurzaamheid, klimaat en op sociaal vlak. De Groene Pluim focust op 4 van de 17 SDG’s die passen bij een breed scala aan ondernemersactiviteiten:

17 Partnerschappen voor de doelen

12 Duurzame consumptie en productie

13 Klimaatverandering aanpakken

08 Fatsoenlijke banen en economische groei

Om in aanmerking te komen voor De Groene Pluim, moet je als bedrijf op eigen wijze actief bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) of een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van de productieketen. Verder is het belangrijk dat je als bedrijf gemotiveerd en enthousiast bent om je inspiratie, kennis en ervaring te delen en uit te dragen naar andere bedrijven. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een netwerk voor duurzaam ondernemen, waarin kennis wordt uitgewisseld, bedrijven elkaar inspireren en ook samenwerken om het steeds een beetje beter te doen.

Van multinationals tot kleinere familiebedrijven. Ieder bedrijf kan dus in aanmerking komen voor De Groene Pluim, ongeacht de grootte en branche. De voorwaarde is dat je actief bijdraagt op het gebied van duurzaam ondernemen en dat je dit zichtbaar kunt maken.

 

Hoe werkt het?

Als bedrijf kun je jezelf aanmelden. Je geeft dan aan wat de activiteiten van je bedrijf op de 17 Global Goals zijn. Scoor je voldoende dan kun je een self assessment maken, het resultaat wordt beoordeeld door ervaringsdeskundigen. Als je goed scoort op de voorgedragen Global Goals kun je voorgedragen worden voor De Groene Pluim. Vervolgens legt een accreditatiecommissie een bedrijfsbezoek af, die toetst of wat is ingevuld tijdens het self-assessment daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd. Hiervan ontvang je als bedrijf een rapport.

 

De 50e Groene Pluim

Begin maart was het dan zo ver. Onze vestiging in Bergen op Zoom is bezocht door de accreditatiecommissie. Tijdens dit bezoek hebben we meer verteld over wie we zijn, wat we doen, onze missie, visie en kernwaarden en onze organisatiedoelen. Verder hebben we laten zien wat we allemaal doen op vlak van duurzaam ondernemen en wat onze doelen en ambities zijn op dat gebied. Meer hierover lees je in ons jaarmagazine.

Volgens de accreditatiecommissie hebben we een hoge ambitie op gebied van duurzaam ondernemen. Zowel over onze ambitie als de stappen die we tot nu toe hebben gezet is de commissie positief en daarmee verdienen wij volgens hen de Groene Pluim. Een hele bijzondere want dit is de 50e die wordt uitgereikt in Brabant door Stichting De Groene Pluim en de 8e binnen gemeente Bergen op Zoom. Daar zijn wij ontzettend trots op!

Meer weten? Bezoek de website»